اندازه متن: +

محرم 95

محرم 95

بسته ی صوتی محرم 1395، مشتمل بر صوت سخنرانی ها و مداحی ها.

سخنرانی ها

حجت الاسلام دکتر علی اکبری:

ظهر عاشورا:

download
تعداد دانلود:
0
PLAY
PAUSE
STOP
On
Off
26.24 مگابایت0 دقیقه
0
YES
 
0
NO
 
0
e

سخنرانی های صبح با موضوع محرم و قیام ابا عبدالله:

صبح هشتم محرم:

download
تعداد دانلود:
1
PLAY
PAUSE
STOP
On
Off
13.05 مگابایت0 دقیقه
0
YES
 
0
NO
 
0
e


صبح تاسوعای حسینی:

download
تعداد دانلود:
0
PLAY
PAUSE
STOP
On
Off
18.81 مگابایت0 دقیقه
0
YES
 
0
NO
 
0
e


صبح عاشورای حسینی:

download
تعداد دانلود:
0
PLAY
PAUSE
STOP
On
Off
21.65 مگابایت0 دقیقه
0
YES
 
0
NO
 
0
e


صبح یازدهم محرم:

download
تعداد دانلود:
3
PLAY
PAUSE
STOP
On
Off
34.79 مگابایت0 دقیقه
0
YES
 
0
NO
 
0
e


 

حجت الاسلام حسینیان:

ظهر تاسوعا:

download
تعداد دانلود:
0
PLAY
PAUSE
STOP
On
Off
25.03 مگابایت0 دقیقه
0
YES
 
0
NO
 
0
e


 

دهه اول حجت الاسلام آتشکار

جلسه اول:

download
تعداد دانلود:
8
PLAY
PAUSE
STOP
On
Off
19.09 مگابایت0 دقیقه
-
1
YES
 
0
NO
 
1
e


جلسه دوم:

download
تعداد دانلود:
9
PLAY
PAUSE
STOP
On
Off
16.72 مگابایت0 دقیقه
0
YES
 
0
NO
 
0
e


جلسه سوم:

download
تعداد دانلود:
0
PLAY
PAUSE
STOP
On
Off
18.01 مگابایت0 دقیقه
0
YES
 
0
NO
 
0
e


جلسه چهارم:

download
تعداد دانلود:
1
PLAY
PAUSE
STOP
On
Off
16.21 مگابایت0 دقیقه
0
YES
 
0
NO
 
0
e


جلسه پنجم:

download
تعداد دانلود:
0
PLAY
PAUSE
STOP
On
Off
21.22 مگابایت0 دقیقه
0
YES
 
0
NO
 
0
e


جلسه ششم:

download
تعداد دانلود:
1
PLAY
PAUSE
STOP
On
Off
19.54 مگابایت0 دقیقه
0
YES
 
0
NO
 
0
e


جلسه هفتم:

download
تعداد دانلود:
1
PLAY
PAUSE
STOP
On
Off
19.57 مگابایت0 دقیقه
0
YES
 
0
NO
 
0
e


 شب عاشورا:

download
تعداد دانلود:
0
PLAY
PAUSE
STOP
On
Off
23.44 مگابایت0 دقیقه
0
YES
 
0
NO
 
0
e


 

 حجت الاسلام اشعری

جلسه آغازین

download
تعداد دانلود:
0
PLAY
PAUSE
STOP
On
Off
17.26 مگابایت0 دقیقه
0
YES
 
0
NO
 
0
e


جلسه اول

download
تعداد دانلود:
0
PLAY
PAUSE
STOP
On
Off
20.3 مگابایت0 دقیقه
0
YES
 
0
NO
 
0
e


جلسه دوم

download
تعداد دانلود:
0
PLAY
PAUSE
STOP
On
Off
22 مگابایت0 دقیقه
0
YES
 
0
NO
 
0
e


جلسه سوم

download
تعداد دانلود:
0
PLAY
PAUSE
STOP
On
Off
18 مگابایت0 دقیقه
0
YES
 
0
NO
 
0
e


جلسه چهارم

download
تعداد دانلود:
0
PLAY
PAUSE
STOP
On
Off
22.14 مگابایت0 دقیقه
0
YES
 
0
NO
 
0
e


جلسه پنجم

download
تعداد دانلود:
0
PLAY
PAUSE
STOP
On
Off
18.95 مگابایت0 دقیقه
0
YES
 
0
NO
 
0
e


جلسه ششم

download
تعداد دانلود:
0
PLAY
PAUSE
STOP
On
Off
13.37 مگابایت0 دقیقه
0
YES
 
0
NO
 
0
e


جلسه هفتم

download
تعداد دانلود:
0
PLAY
PAUSE
STOP
On
Off
17.26 مگابایت0 دقیقه
0
YES
 
0
NO
 
0
e


 

مداحی ها

مداحی 1

download
تعداد دانلود:
1
PLAY
PAUSE
STOP
On
Off
10.51 مگابایت0 دقیقه
2
YES
 
2
NO
 
0
e


مداحی 2

download
تعداد دانلود:
0
PLAY
PAUSE
STOP
On
Off
16.75 مگابایت0 دقیقه
1
YES
 
1
NO
 
0
e


مداحی 3

download
تعداد دانلود:
1
PLAY
PAUSE
STOP
On
Off
10.51 مگابایت0 دقیقه
2
YES
 
2
NO
 
0
e


مداحی 4

download
تعداد دانلود:
0
PLAY
PAUSE
STOP
On
Off
26.58 مگابایت0 دقیقه
2
YES
 
2
NO
 
0
e


مداحی 5

download
تعداد دانلود:
0
PLAY
PAUSE
STOP
On
Off
31.96 مگابایت0 دقیقه
2
YES
 
2
NO
 
0
e


مداحی 6

download
تعداد دانلود:
0
PLAY
PAUSE
STOP
On
Off
28.61 مگابایت0 دقیقه
2
YES
 
2
NO
 
0
e


مداحی 7

download
تعداد دانلود:
1
PLAY
PAUSE
STOP
On
Off
33.5 مگابایت0 دقیقه
2
YES
 
2
NO
 
0
e


مداحی 8

download
تعداد دانلود:
0
PLAY
PAUSE
STOP
On
Off
31.63 مگابایت0 دقیقه
0
YES
 
0
NO
 
0
e


مداحی 9

download
تعداد دانلود:
0
PLAY
PAUSE
STOP
On
Off
22.48 مگابایت0 دقیقه
0
YES
 
0
NO
 
0
e


مداحی 10

download
تعداد دانلود:
0
PLAY
PAUSE
STOP
On
Off
35.67 مگابایت0 دقیقه
0
YES
 
0
NO
 
0
e


مداحی 11

download
تعداد دانلود:
0
PLAY
PAUSE
STOP
On
Off
10.02 مگابایت0 دقیقه
0
YES
 
0
NO
 
0
e


مداحی 12

download
تعداد دانلود:
1
PLAY
PAUSE
STOP
On
Off
13.77 مگابایت0 دقیقه
0
YES
 
0
NO
 
0
e

به این مطلب امتیاز دهید:
اطلاع‌ نگاشت | آداب مداحی اهل‌بیت علیهم‌السلام
سالگرد شهادت سردارهمدانی